Beheer

Om overlast of schade van in het wild levende dieren te reduceren, of zelfs tegen te gaan, kunnen er diversen maatregelen getroffen worden. Naast verschillende gedragsbeinvloedende maatregelen, die onder andere tot migratie (verandering van leefgebied) leiden, kan er ook worden overgegaan tot populatiebeheer. Naast het wegvangen en herplaatsen van gedumpte of in het wild levende dieren is het beheer door middel van nestbehandeling (nestbeheer) één van de meest geschikte methoden om de toename van het aantal dieren te stoppen.

DFA heeft zich, naast het uitvoeren van populatiebeheer, gespecialiseerd in het opstellen van beheerplannen voor diverse diersoorten en uiteenlopende projecten. Bij het opstellen van beheerplannen zal DFA, buiten het gedrag en de grootte van populaties en leefgebieden, ook de voedselbeschikbaarheid en de toegankelijkheid daartoe bestuderen, analyseren en een advies uitwerken in een plan van aanpak.