OPVANG GEZOCHT

Hennen en hanen!


DFA IS OP ZOEK NAAR MENSEN DIE HENNEN EN/OF HANEN TIJDELIJK OF BLIJVEND ONDERDAK KUNNEN BIEDEN.

In toenemende mate worden kippen gedumpt en aan hun lot overgelaten. Langs snelwegen, op afgelegen parkeerterreinen of soms zelfs gewoon midden in woonwijken, worden deze dieren als grof vuil uit de auto gegooid. Omdat de dieren gewend zijn om gevoerd te worden, zijn ze veelal niet in staat om zelf hun eten bij elkaar te scharrelen en ligt er voor hen een onzekere toekomst in het verschiet. Ondanks dat er dieren worden platgereden of door honger het loodje leggen, leert de praktijk ons dat het aantal exemplaren op dit soort dumpplekken gestaag toeneemt.  Blijkbaar doet slecht voorbeeld volgen, en zien ook anderen hun kans schoon om van het ongewenste pluimvee af te komen.

Om aan dit steeds groter wordende probleem een einde te maken, en om te voorkomen dat er nog meer kippen in de openbare ruimte worden gedumpt, is het in een vroeg stadium wegvangen en herplaatsen van de dieren de beste oplossing. Duurzaam Fauna Advies kan hierin een adviserende en uitvoerende rol spelen. Echter, voordat hier toe kan worden overgaan moeten er voldoende opvangadressen beschikbaar zijn waar voor de dieren een mooiere toekomst ligt te wachten.

Inmiddels hebben veel hennen en hanen, maar ook kuikens, nieuw onderdak gekregen. Maar is er nog steeds behoefte aan nieuwe opvang. Uiteraard worden er wel eisen gesteld aan nieuwe opvangadressen. Zo mag er niet met de dieren worden gefokt en zijn ze niet bedoeld voor consumptie.

Naast opvang voor kippen is DFA ook permanent op zoek naar opvangadressen waar o.a. konijnen, eenden en ganzen ondergebracht kunnen worden.

Als u een of meer dieren aan een nieuw thuis wilt helpen dan kunt u zich melden via info@duurzaamfaunaadvies.nl. Overigens worden alle dieren zonder kosten, compleet met een uitgebreide handleiding, op afspraak bij u thuis afgeleverd.