Wereld van de wetenschap

5 maart 2016

HOMOSEKSUELE NECROFOLIE KOMT VOOR BIJ ZWALUWEN

In 2014 zagen Naoki Tomita en Yasuko Iwami van het ornithologisch instituut Yamashina in Japan een dode oeverzwaluw aan de kant van de weg liggen. Ze filmden hoe drie mannelijke oeverzwaluwen herhaaldelijk op de dode vogel klommen om ermee te paren. Na een kwartier namen ze het dode lichaam op en ontdekten dat het om een mannetje ging. Onlangs hebben ze artikel gepubliceerd waarin ze het incident …meer

—————————————————————————————————————–

19 december 2014

INFRASOON GELUID WAARSCHUWT VOGELS VOOR TORNADO’S

De geelvleugelzanger, een vogelsoort die tot de Amerikaanse zangersfamilie behoort, weet van te voren dat er een storm aan staat te komen. De dieren vertrekken uit hun leefgebied voordat het weer omslaat. Geelvleugelzangers (Vermivora chrysoptera) pikken infrasoon geluid op van verre stormen. Zo weten zij ruim van te voren dat het tijd is te vertrekken. Amerikaanse wetenschappers …meer


—————————————————————————————————————–

26 juni 2013

AANWEZIGHEID VOS BEPAALT BROEDSUCCES GANS!

In opdracht van het Faunafonds hebben SOVON Vogelonderzoek Nederland, de Zoogdiervereniging en Bureau Mulder-Natuurlijk in het broedseizoen van 2012 een verkennende studie uitgevoerd naar de invloed van de Vos op de Grauwe Gans in het … meer

Foto: Jeroen Stel (www.jeroenstel.com)

—————————————————————————————————————–

8 oktober 2012

VOSSENJACHT SLECHT VOOR DE VOLKSGEZONDHEID!

De verspreiding van de ziekte van Lyme hangt samen met het aantal kleine zoogdieren. Dat wordt nu bevestigd door Amerikaans onderzoek: niet de omvang van de hertenpopulatie, maar het aantal vossen voorspelt de aantal Lyme-gevallen …meer

—————————————————————————————————————–

23 juli 2012

TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP

Vliegen die op een plafond of ander groot oppervlak zitten, zijn onzichtbaar voor vleermuizen. Zelfs als ze rondlopen. Maar seks hebben kan de insecten alsnog de kop kosten. Vleermuizen blijken namelijk te hebben geleerd hoe parende vliegen klinken. …meer

—————————————————————————————————————–

17 februari 2012

50 VERWILDERDE KATTEN OP SCHIERMONNIKOOG

In Nationaal Park Schiermonnikoog struinen op dit moment naar schatting vijftig verwilderde katten rond. Dat blijkt uit het onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen donderdag 16 februari presenteerde aan de eilander bevolking. De verwilderde katten voeden zich onder meer met veldmuizen, vogels, hazen enmeer

—————————————————————————————————————–

27 oktober 2011