Over DFA

Duurzaam Fauna Advies:
de gewenste oplossing voor ongewenste gasten

Zowel in stedelijke als in landelijke gebieden kunnen dieren verschillende vormen van overlast of schade veroorzaken. Ganzen die zich tegoed doen aan landbouwgewassen, vuilniszakken die open gepikt worden door hongerige meeuwen, of konijnen die het voetbalveld van de plaatselijke voetbalvereniging als leefgebied hebben ingenomen. Het zijn situaties die we allemaal kennen.

Veelal verwacht men met het doden of verjagen van de dieren van het probleem af te zijn. Echter, achteraf blijkt vaak het tegenovergestelde. Waaraan voorbij gegaan wordt is het feit dat deze dieren reageren op omstandigheden die ‘onbewust’ voor hen zijn gecreëerd. Terwijl voedselrijke weilanden en akkers er als gedekte tafels voor ganzen bijliggen is er een tekort aan voedsel in natuurgebieden. Datzelfde geldt in de stad waar vogels aanzienlijk minder moeite hoeven te doen om aan voedsel te komen dan zij zouden in hun oorspronkelijke leefgebieden. Konijnen zijn wat dat betreft geen uitzondering: ook zij geven de voorkeur aan een voedselrijke leefomgeving met voldoende dekking en schuil gelegenheid. Iets waar menig sportcomplex tot in detail aan voldoet.

Voor al deze vormen van overlast, maar ook vele andere, heeft Duurzaam Fauna Advies een antwoord. Duurzaam Fauna Advies is een onderneming die staat voor duurzame, innovatieve en diervriendelijke oplossingen voor conflicten die tussen mens en dier kunnen ontstaan. Kwaliteit en een oplossingsgerichte aanpak vormen de grondslagen voor alle activiteiten van Duurzaam Fauna Advies.

De werkzaamheden van Duurzaam Fauna Advies beperken zich niet alleen tot advisering maar komen ook tot uiting in het beheren, wegvangen en herhuisvesten van gedumpte of in het wild levende dieren.

Door een jarenlange en intensieve samenwerking met diverse natuur- en dierenbeschermingsorganisaties heeft Duurzaam Fauna Advies een belangrijk netwerk opgebouwd dat bij uitvoering van werkzaamheden onbeperkte mogelijkheden biedt.