Waar DFA voor staat

De doelstelling van Duurzaam Fauna Advies is:

Het bieden van een oplossingsgerichte, duurzame, innovatieve en diervriendelijke aanpak bij conflictsituaties die zich kunnen voordoen tussen mens en dier. Of het nu gaat om in het wild levende dieren (ganzen, meeuwen, etc.) of om dieren die worden gedumpt (kippen, konijen, etc.), de werkwijze en het uitgangspunt van Duurzaam Fauna Advies is dat het welzijn van dieren niet van ondergeschikt belang hoeft te zijn ten opzichte van dat van mensen.