Advisering

De werkzaamheden van Duurzaam Fauna Advies (DFA) bestaan voor een belangrijk deel uit het adviseren van gemeenten, bedrijven en particulieren.

Het betreft in hoofdzaak advisering ten aanzien van preventie, beheersing en het voorkomen van overlast die wordt ervaren wanneer diersoorten in conflict komen met mensen. DFA adviseert met plaatsspecifieke maatregelen de levenswijze van overlast veroorzakende diersoorten zodanig te sturen dat er een aanzienlijke of totale overlastreductie wordt bereikt.

Onderwerpen waarover adviezen worden uitgebracht variëren van bijvoorbeeld het beïnvloeden van het leefgedrag van konijnen op sportcomplexen, tot het bieden van maatwerkoplossingen ter voorkoming van overlast van dieren bij particulieren.

foto schlijper.nl

OVERZICHT VAN ENKELE UITGEBRACHTE ADVIEZEN

 • Advies konijnenoverlast kunstobject Sloterpark stadsdeel Nieuw-West, Amsterdam
 • Advies ter vermindering ganzenoverlast op natuurspeelpark Jeugdland stadsdeel Oost, Amsterdam
 • Inventarisatie en advies konijnen Borredammerbuurt stadsdeel Nieuw-West Amsterdam
 • Vervuiling door zilvermeeuwen, advies ter vermindering van de overlast, van Doorne Advocaten-Notarissen- Fiscalisten
 • Zwanenpaar in Nieuw-Den Helder, advies ter vermindering van de overlast, gemeente Den Helder
 • Broedende blauwe reigers in Edam, advies ter voorkoming van overlast tijdens het broedseizoen, gemeente Edam-Volendam
 • Konijnen op het Nuon-terrein, advies ter beheersing van de overlast, Alliander
 • Watervogels in Park van Luna, advies ter beïnvloeding van (foerageer)gedrag, recreatie Noord-Holland NV
 • Konijnen op sportpark Harga, advies ter beheersing van de overlast, gemeente Schiedam
 • Kauwen in de speeltoren van Edam, advies ter voorkoming van overlast en schade, gemeente Edam-Volendam
 • Konijnen bij voetbalverenigingen Hollandia en De Blokkers, advies ter beheersing van de overlast, gemeente Hoorn
 • Monitoring ganzenoverlast, Amsterdam stadsdeel Westerpark
 • Monitoring ganzenoverlast, Amsterdam stadsdeel West